عضویت

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 58 بازدید

انتخابات

۱۳۹۹/۰۶/۳ 37 بازدید

نتایج انتخابات

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 62 بازدید

انتخابات

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 68 بازدید

برگزیده مسابقه

۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 90 بازدید

انتخابات کانون های فرهنگی و هنری

توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش...

انتخابات انجمن های علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی...