انتخابات

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 12 بازدید

برگزیده مسابقه

۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 26 بازدید

مراسم روز دانشجو

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 1247 بازدید

جزء خوانی آنلاین قرآن کریم

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 310 بازدید

انتخابات کانون های فرهنگی و هنری

توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش...

انتخابات انجمن های علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی...