اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان

دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

آگهی پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان (برای سال تحصیلی 96-97)

آگهی پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان (برای سال تحصیلی 96-97)

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان