اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش برگزار شد

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان