مدیریت تحصیلات تکمیلی

 
 
 
اهم فعالیات های مدیریت تحصیلات تکمیلی شامل اجرای سیاست‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزش، تدوین و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی مورد نیاز داخلی، گسترش کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه با توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دانشگاه، تدوین، نظارت بر حسن اجرای پایان نامه ها    (از مرحله تصویب پروپوزال تا مرحله دفاع و فارغ التحصیلی)، حمایت از پایان نامه، نظارت بر کیفیت پایان نامه ها، نظارت بر امور جذب استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلی و غیره می باشد
  • مسایل آموزشی تحصیلات تکمیلی در شورای آموزشی دانشگاه مورد ارزیابی و تصمیم گیری می باشد
  • مسایل تحقیقاتی و حمایتی تحصیلات تکمیلی در شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.