قابل توجه دانشجویانی که قصد تغییر رشته داخلی یا انتقال تؤام با تغییر رشته دارند

قابل توجه دانشجویانی که قصد تغییر رشته داخلی یا انتقال تؤام با تغییر رشته دارند


قابل توجه دانشجویانی که قصد تغییر رشته داخلی یا انتقال تؤام با تغییر رشته دارند

 

دانشجویان عزیز که قصد تغییر رشته داخلی یا انتقال تؤام با تغییر رشته دارند ، زمان تکمیل و ارائه فرم از تاریخ 01/02/96 لغایت 25/02/96 می ­باشد. در صورت انقضای زمان مقرر، درخواست تغییر رشته قابل بررسی نمی باشد و این فرم عیناً اعاده می­گردد.

  • برای اخذ فرم مربوطه به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایید.

دانشجویانی برای درج کد رشته در فرم مربوطه به دفترچه کنکور سال پذیرش خود مراجعه نمایید.